Archive for juni, 2018

Observationerna av ärtvecklarförekomsten med hjälp av feromonfällor fortsätter på Sällskapets område

Vi har under vecka 24 igen satt ut feromonfällor i ärtfält för att kunna följa med förekomsten av vuxna, flygande ärtvecklare. Gränsen för hotande mängd är tio ärtvecklare per fälla två observationsgånger i rad. Eventuell bekämpning bör i allmänhet ske i slutet av blomningen.

Läget verkar fortsättningsvis rätt så lugnt på ärtfälten. Vid avläsningen i …

Read More
 

Mavi ändrade sina anvisningar för skörd av EFA-trädor före den 16.8.

I förrgår, den 26.6. ändrade Mavi på sina anvisningar för förfarandet vid tidigarelagd skörd av EFA-trädor. Eftersom Finland är på väg att beviljas dispens för bärgning av EFA-trädor så behöver man inte mera åberopa force majeure.

 

En gård som utnyttjar undantaget behöver bara underrätta kommunens landsbygdsnäringsmyndighet om vilka EFA-skiften och arealer där skörd har bärgats eller …

Read More
 

Efter regnen börjar det nu komma upp både nya ogräs och odlingsväxter

Det regnade så pass mycket att det nu sgs. överallt börjar gro tidigare ogrodda växter. Det kan finns stora problem på fält med områdesvis tidigare grodda bestånd där en del spannmål bildar ax och oljeväxter börjar blomma medan grödorna först nu börjar sticka upp på de först nu grodda områdena.

 

Det kan finnas all orsak att …

Read More
 

Förekomsten av omkringflygande kålmalar har de senaste dagarna ökat i oljeväxtfälten!

Lokalt förekommer det nu allmänt kålmalar i oljeväxtfälten. De omkringflygande honorna är ca 1 cm långa, brun-beigefärgade, flyger korta sträckor då man jagar upp dem och då de landar fäller/rullar de ihop vingarna till ett ”rör”.

Det förekom svåra skador av kålmalens larver senast under sommaren 2010 och speciellt 2016 och då främst i oljeväxtfält som …

Read More
 

Observationerna av ärtvecklarförekomsten med hjälp av feromonfällor har inletts på Sällskapets område vecka 24, den 14.6.

Vi har under vecka 24 igen satt ut feromonfällor i ärtfält för att kunna följa med förekomsten av vuxna, flygande ärtvecklare. Gränsen för hotande mängd är tio ärtvecklare per fälla två observationsgånger i rad. Eventuell bekämpning bör i allmänhet ske i slutet av blomningen.

Läget verkar fortsättningsvis rätt så lugnt på ärtfälten. Vid avläsningen i …

Read More
 

Kom ihåg att göra skiftesvisa anteckningar för grödorna efterhand!

Kom ihåg att efterhand göra de skiftesvisa anteckningar som reglerna för miljöstödet förutsätter så länge som bekämpningarna är i färskt minne! För bekämpningarnas del antecknas bekämpningsdatum, preparat och bruksmängd.

Notera att enligt de allmänna principerna för Integrerat Växtskydd, IPM-odling så skall man också göra anteckningar om orsakerna till bekämpningar och uppföljningen av effekterna av dessa för …

Read More
 

Äntligen kom det mera regn på Sällskapets område!

Sedan förra veckans måndag till denna måndag har det rätt allmänt fallit mellan 20-30 mm regn på Sällskapets område! En sådan regnmängd tränger rätt bra ned i mulet väder vilket innebär att kvävet löser sig bättre, att ogrodda ogräs gror men också att tidigare ogrodda grödor nu gror.

 

Vad beträffar ogräsen betyder det att man nu …

Read More
 

Observationerna av ärtvecklarförekomsten med hjälp av feromonfällor har inletts på Sällskapets område vecka 24, den 14.6.

Vi har under vecka 24 igen satt ut feromonfällor i ärtfält för att kunna följa med förekomsten av vuxna, flygande ärtvecklare. Gränsen för hotande mängd är tio ärtvecklare per fälla två observationsgånger i rad. Eventuell bekämpning bör i allmänhet ske i slutet av blomningen.

Läget verkar fortsättningsvis rätt så lugnt på ärtfälten. Vid avläsningen i …

Read More
 

Äntligen kom det regn på Sällskapets område!

I går kom det äntligen regn på största delen av Sällskapets område. Regnmängderna rörde sig på båda sidor om 10 mm. Beroende på jordarten och på hur grovt bruket blivit så drog vattnet ned i marken ca 5 cm men mera regn utlovas till helgen. Det betyder att åtminstone en del av ogräsen nu börjar …

Read More
 

Nedan finns ett exempel på blankett för anmälan om skörd av vall från EFA-areal. Blanketten är uppgjord av Landsbygdsombudsman Mats Arola vid Landsbygdsförvaltningen i östra Nyland. Vi på Sällskapet tackar för gott samarbete!

Anmälan om force majeure

 

 

Undertecknad åberopar force majeure och exceptionella omständigheter på grund av torka som motivering till att skörda EFA-grönträda.

Anmälan gäller lägenheten (skiftenas innehavare):

 

____________________________         ___________________________________________________

Lägenhetssignum                                     Namn

 

____________________________         ____________________________________    ____________

____________________________         ____________________________________    ____________

____________________________         ____________________________________    ____________

____________________________         ____________________________________    ____________

____________________________         ____________________________________    ____________

Basskiftssignum                                       Namn                                                             areal

 

 

Motivering:

[ ] Exceptionell torka, på lägenheten har regnat sammanlagt  ______ mm sedan 01.05.2018

[ ] Skörd är nödvändig …

Read More